banerj3b

Czwartek 8 marca 2018r.

rekolekcje2018-program


 

Sobota 3 marca 2018r.

ty udzielasz przebaczenia2018

„24 godziny dla Pana” – to inicjatywa Ojca Świętego Franciszka, aby w całym Kościele całą dobę poprzedzającą IV Niedzielę Wielkiego Postu zwaną LAETARE uczynić czasem nieprzerwanej celebracji Sakramentu Pokuty i Pojednania. To zaproszenie, by odkryć, kim jest Bóg „bogaty w miłosierdzie”, nie męczący się wybaczaniem. ale też, by się zachwycić zbawczym wydarzeniem Sakramentu Pokuty i Pojednania, przeżywanym przez nas wspólnie - w Świętym Kościele tworzonym przez grzeszników. W Łódzkiej Archidiecezji „24 godziny dla Pana” odbędą się w czterech miejscach: w Łodzi - w katedrze i w kościele Ojców Pasjonistów, w sanktuarium Matki Bożej w Łasku oraz w kościele Panien Dominikanek w Piotrkowie. W każdym z tych miejsc będzie miała miejsce najpierw pokutna Liturgia Słowa (w piątek, 9 marca o godz. 21.00), której przewodniczył będzie jeden z księży biskupów. Będzie ona stanowić bramę do indywidualnych spowiedzi przez całą noc i następujący po niej dzień - aż do dziękczynienia i uwielbienia Boga podczas kończącej całe wydarzenie Eucharystii, sprawowanej
w tych samych świątyniach w sobotę, 10 marca, o godz. 18.00 - w tych samych wspólnotach pod przewodnictwem biskupa.


 

Sobota 24 lutego 2018r.

spotkanie-synod-luty

Po uroczystej inauguracji Synodu Archidiecezji Łódzkiej przyszedł czas na spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego. Najpierw była modlitwa przez wstawiennictwo Matki Bożej o światło i dary Ducha Świętego na czas owocnego pochylania się nad zagadnieniami Synodu. Członkowie Zespołu złożyli wyznanie wiary, wysłuchali słowa wprowadzającego a następnie rozpoczęła się dyskusja w temacie „Bez wiary nie można podobać się Bogu”. Każdy z uczestników mógł wyrazić swoje zdanie, opinię, bądź też dać świadectwo jak żyje wiarą. Zebrany materiał zostanie przekazany Sekretarzowi Synodu. Na zakończenie spotkania została odmówiona modlitwa za IV Synod Archidiecezji Łódzkiej.

 

 


 

Środa 14 lutego 2018r.

poczatekWP2018

Przed nami 40 dni Wielkiego Postu. Owocność tego okresu zależy w dużym stopniu od naszego nastawienia i zaangażowania. Niech nas nie zwiedzie myśl, że jeszcze tyle czasu do Wielkanocy. Pomocą niech staną się słowa z liturgii Środy Popielcowej:

z Księgi Proroka Joela: „Tak mówi Pan: <Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament>. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty!”.

z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian: „W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem”

z Ewangelii św. Mateusza: „Ty zaś gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu”.

Droga Krzyżowa - w piątki godz. 17.oo

Gorzkie Żale z nauką pasyjną – w niedziele godz. 16.15

Spowiedź każdego dnia podczas mszy św.

Rekolekcje parafialne 11 – 14 marca 2018r.

 


figlo-1

figlo-2a

 

 

 

 Wtorek 6 lutego 2018

Ferie płyną nieubłaganie szybko. Jeden z wolnych dni schola i młodsi ministranci spędzili na wspólnej zabawie w figloraju i grach laserowych. Był to czas, kiedy w pełni mogli poczuć się dziećmi – bawiąc się bez konieczności pamiętania o książkach i szkole. Miejmy nadzieję, że czas do wakacji upłynie równie szybko, jak kończące się ferie… 


 

Inauguracja synodu1018Sobota 27 stycznia 2018r.

 

W łódzkiej bazylice archikatedralnej 27 stycznia br., uroczystym podpisaniem dekretu synodalnego, którego dokonał arcybiskup metropolita łódzki Grzegorz Ryś w obecności duchowieństwa i wiernych Archidiecezji Łódzkiej, został uroczyście otwarty IV Synod Archidiecezji Łódzkiej. Synod będzie obradował w trzech etapach:
– w roku 2018 pod hasłem: Młodzież nadzieją Kościoła łódzkiego;
– w roku 2019 pod hasłem: Przyszłość Kościoła łódzkiego idzie przez rodzinę;
– w roku 2020 pod hasłem: Parafia wspólnotą uczniów-misjonarzy.

Zamknięcie IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej nastąpi 10 grudnia 2020 roku w setną rocznicę erygowania łódzkiej diecezji.

W inauguracji Synodu wzięli udział przedstawiciele naszej Parafii.

 


 

Niedziela, 14 stycznia 2018r.

Koncert koled-wystep2018

W niedzielę, 14 stycznia, w naszym kościele parafialnym odbył się Koncert Kolęd i Pastorałek „Gwiazdki blask” z udziałem Janusza Tylmana (fortepian), Tadeusza Melona (skrzypce), Mirosława Romejko (saksofon) i Joanny Stefańskiej-Matraszek (sopran). Utwory przeplatane były wierszami ks. Jana Twardowskiego i Jacka Tylmana czytane przez Barbarę Bursztynowicz. Na zakończenie było wspólne kolędowanie: „Pójdźmy wszyscy do stajenki”.

 

 


 

Niedziela, 14 stycznia 2018r.

jaselka-sp-dobron2018

Dzieci ze szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobroniu przedstawiły tradycyjne jasełka. Ciagle aktualnym pozostaje ich przesłanie: Chrystus przychodzi na świat ale czy ludzkie serce jest jeszcze dla Niego stajenką? 

 

 

 

 


 

Niedziela, 7 stycznia 2018r.

Koncert koled2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Niedziela, 7 stycznia 2018r.

spotkanie-oplatkowe2018-1

Najpierw była msza św. pod przewodnictwem Jego Ekscelencji bpa Adama Lepy. Zostali na nią zaproszeni wszyscy ci, którzy należą do obecnie istniejących w parafii grup. W homilii pasterz mówił o pierwszym i najważniejszym sakramencie jakim jest chrzest św., i o zobowiązaniach jakie wypływają z jego przyjęcia. Druga część spotkania odbyła się w sali OSP, gdzie wierni dzielili się opłatkiem z ks. biskupem i między sobą składając sobie życzenia.