banerj3b

Parafia Św. Wojciecha w Dobroniu może być dumna , bo pierwsze wzmianki o istnieniu Żywej Róży odnoszą się do czasów przed I wojną światową.
Po wojnie gdy proboszczem był ks. Jan Cesarz modlitwa różańcowa została ożywiona. Ksiądz Cesarz kładł duży nacisk na wszystkie grupy parafialne ze szczególnym wyróżnianiem Kółek Różańcowych. Na każdej wiosce było Koło Żywej Róży: niewiast, mężczyzn, panien i kawalerów. W każdym Kole była zelatorka, u której raz w miesiącu odbywało się spotkanie, modlitwa, wymiana tajemnic oraz omówienie spraw organizacyjnych.
Po 1945 roku działalność Kół odżyła na nowo a nad całością czuwała p. Feliksa Misiak z Dobronia Starego. Ona była łączniczką między zelatorkami a ks. Proboszczem. Ona też zadbała i zorganizowała w 1972 roku sztandar Matki Bożej Różańcowej. Do dzisiaj noszony jest przez członkinie Żywej Róży na wszystkich uroczystościach parafialnych.

Obecny ks. Proboszcz Andrzej Chmielewski utworzył nowe Koła, a działające wcześniej powiększył z 15 członkiń do 20 osób. Na dzień dzisiejszy istnieje w parafii 9 pełnych Kół Żywej Róży w tym jedno dziecięce. W pierwszą niedzielę miesiąca odbywają się spotkania na wspólną modlitwę i wymianę tajemnic.