banerj3b

Początki Rzymskiej Straży Grobu Pańskiego w parafii Dobroń przypadają na lata zaborów. W roku 1905 wśród parafian narodził się pomysł zakupienia nowego sztandaru. Miał on stanowić symbol patriotyzmu i oddania sprawie niepodległości Polski. Pomysłodawcy chcieli umieścić na sztandarze, z jednej strony wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, z drugiej zaś białego orła w koronie. Zbiórka pieniędzy wśród parafian, przy dużym zaangażowaniu ówczesnego księdza Marcjana Włostkowskiego i organisty Ignacego Kulejewskiego jeszcze w 1905 roku pozwoliła na zgromadzenie 200 rubli. Jednak mimo zebrania odpowiednich środków, nie udało się ufundować sztandaru na skutek sprzeciwu władz carskich. Wtedy to powstał pomysł przeznaczenia zebranych pieniędzy na utworzenie stowarzyszenia, nazwanego później Rzymska Straż Grobu Pańskiego. Miało to miejsce w roku 1908.

Na jubileusz 100-lecia Stowarzyszenia udało się ufundować sztandar o wyglądzie zgodnym z zamiarami założycieli. Został on poświęcony przez ks. Biskupa Adama Lepę w dniu 11 czerwca 2009 roku, podczas uroczystości Bożego Ciała. Od tej pory uczestniczy on we wszystkich uroczystościach stowarzyszenia.

Przez cały czas swej działalności Stowarzyszenie bierze udział w uroczystościach kościelnych na terenie parafii:

- Misterium Wielkiego Tygodnia
- Boże Ciało
- odpusty parafialne
- śluby członków stowarzyszenia
- pogrzeby członków stowarzyszenia

Zarząd i członkowie Rzymskiej Straży Grobu Pańskiego

 • Prezes: Stanisław Minias
 • Zastępca Prezesa: Ireneusz Mudzo
 • Komendant: Jacek Sobieryn
 • członkowie:
  - Łukasz Mudzo
  - Jarosław Strzelec
  - Grzegorz Sobieryn
  - Andrzej Fątner
  - Wiktor Bracha
  - Krzysztof Mass
  - Krzysztof Przybysz
  - Marcin Mudzo
  - Łukasz Ochęcki
  - Marcin Mudzo
  - Piotr Socha
  - Jacek Sobczak