banerj3b

Zarząd i członkowie Rady Parafialnej

Zarząd:

  • Przewodniczący: Bronisław Słabiak
  • Członkowie:Ireneusz Sysio
                        Karol Jęch