banerj3b

Parafia Św. Wojciecha w Dobroniu może być dumna , bo pierwsze wzmianki o istnieniu Żywej Róży odnoszą się do czasów przed I wojną światową.
Po wojnie gdy proboszczem był ks. Jan Cesarz modlitwa różańcowa została ożywiona. Ksiądz Cesarz kładł duży nacisk na wszystkie grupy parafialne ze szczególnym wyróżnianiem Kółek Różańcowych. Na każdej wiosce było Koło Żywej Róży: niewiast, mężczyzn, panien i kawalerów. W każdym Kole była zelatorka, u której raz w miesiącu odbywało się spotkanie, modlitwa, wymiana tajemnic oraz omówienie spraw organizacyjnych.
Po 1945 roku działalność Kół odżyła na nowo a nad całością czuwała p. Feliksa Misiak z Dobronia Starego. Ona była łączniczką między zelatorkami a ks. Proboszczem. Ona też zadbała i zorganizowała w 1972 roku sztandar Matki Bożej Różańcowej. Do dzisiaj noszony jest przez członkinie Żywej Róży na wszystkich uroczystościach parafialnych.

Obecny ks. Proboszcz Andrzej Chmielewski utworzył nowe Koła, a działające wcześniej powiększył z 15 członkiń do 20 osób. Na dzień dzisiejszy istnieje w parafii 9 pełnych Kół Żywej Róży w tym jedno dziecięce. W pierwszą niedzielę miesiąca odbywają się spotkania na wspólną modlitwę i wymianę tajemnic.

Początki Rzymskiej Straży Grobu Pańskiego w parafii Dobroń przypadają na lata zaborów. W roku 1905 wśród parafian narodził się pomysł zakupienia nowego sztandaru. Miał on stanowić symbol patriotyzmu i oddania sprawie niepodległości Polski. Pomysłodawcy chcieli umieścić na sztandarze, z jednej strony wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, z drugiej zaś białego orła w koronie. Zbiórka pieniędzy wśród parafian, przy dużym zaangażowaniu ówczesnego księdza Marcjana Włostkowskiego i organisty Ignacego Kulejewskiego jeszcze w 1905 roku pozwoliła na zgromadzenie 200 rubli. Jednak mimo zebrania odpowiednich środków, nie udało się ufundować sztandaru na skutek sprzeciwu władz carskich. Wtedy to powstał pomysł przeznaczenia zebranych pieniędzy na utworzenie stowarzyszenia, nazwanego później Rzymska Straż Grobu Pańskiego. Miało to miejsce w roku 1908.

Na jubileusz 100-lecia Stowarzyszenia udało się ufundować sztandar o wyglądzie zgodnym z zamiarami założycieli. Został on poświęcony przez ks. Biskupa Adama Lepę w dniu 11 czerwca 2009 roku, podczas uroczystości Bożego Ciała. Od tej pory uczestniczy on we wszystkich uroczystościach stowarzyszenia.

Przez cały czas swej działalności Stowarzyszenie bierze udział w uroczystościach kościelnych na terenie parafii:

- Misterium Wielkiego Tygodnia
- Boże Ciało
- odpusty parafialne
- śluby członków stowarzyszenia
- pogrzeby członków stowarzyszenia

Zarząd i członkowie Rzymskiej Straży Grobu Pańskiego

 • Prezes: Stanisław Minias
 • Zastępca Prezesa: Ireneusz Mudzo
 • Komendant: Jacek Sobieryn
 • członkowie:
  - Łukasz Mudzo
  - Jarosław Strzelec
  - Grzegorz Sobieryn
  - Andrzej Fątner
  - Wiktor Bracha
  - Krzysztof Mass
  - Krzysztof Przybysz
  - Marcin Mudzo
  - Łukasz Ochęcki
  - Marcin Mudzo
  - Piotr Socha
  - Jacek Sobczak

Zarząd i członkowie Rady Parafialnej

Zarząd:

 • Przewodniczący: Bronisław Słabiak
 • Członkowie:Ireneusz Sysio
                      Karol Jęch

Istnienie asysty kościelnej w naszej Parafii datuje się od roku 1813. Początkowo w jej skład wchodził krzyż i dwie białe chorągiewki w kształcie krzyża noszone przez młodych chłopców, później dokupiono dwie chorągiewki przedstawiające serce Jezusa oraz Matkę Bożą. Były one noszone przez panny przed baldachimem. Kolejne, już duże chorągwie ofiarował  dziedzic Dobronia oraz parafianie z Róży oraz Ldzania. Dokonano również zakupu dwóch obrazów. Ówczesnym szefem asysty był Ignacy Łapeta, zarządca dóbr majątku. Procesje na skutek ograniczeń ze strony władz carskich mogły obywać się jedynie wokół kościoła, a po upadku Powstania Styczniowego (1864) zostały całkowicie zakazane.

Po odzyskaniu niepodległości w roku 1918, utworzono nową asystę, zakupiono feretrony i nowe chorągwie. Zastąpiły one stare, które uległy zniszczeniu podczas I wojny światowej. Nowym szefem asysty został Józef Misiak z Dobronia Dużego. Przemarsz procesji w Boże Ciało zaczynał się od ołtarza przy dworze dziedzica (w parku obok kościoła). Drugi ołtarz ubierany był w Chechle u państwa Kurkowskich. Kolejny ołtarz znajdował się na krzyżówce w Dobroniu, a ostatni przy plebani. Do asysty należały osoby wybierane spośród parafian i traktowane to było jako duże wyróżnienie. Każda ze wsi należących do parafii posiadała swoich przedstawicieli w asyście i posiadała przypisane przedmioty obecne podczas procesji. Przykładem może być tu krzyż noszony przez 40 lat przez Ignacego Grzecha z Ldzania, czy figura zmartwychwstałego Pana Jezusa noszona przez Antoniego Pestkę z Mogilna Małego. Z kolei Jan Brożek z Mogilna Dużego opiekował się paschałem. Swoich przedstawicieli w asyście posiadali także rzemieślnicy i organizacje społeczne z terenu parafii Dobroń.

Obecnie członkami asysty są ochotnicy, a uczestnictwo w niej w niektórych rodzinach przekazywane jest z pokolenia na pokolenie. Do dziś zachował się zwyczaj zakładania przez kobiety stroju ludowego (tzw. wełniaka), których występuje jedynie na tym terenie. Trasa procesji podczas uroczystości kościelnych prowadzi ulicami: Sienkiewicza, Podleśną, Ogrodową i Sportową.

Skład asysty kościelnej

 • Krzyż: ministrant
 • Baldachim: Jan Kania, Jarosław Deus, Jan Mudzo, Marian Sobieryn
 • Prowadzący kapłana: Zdzisław Krawiec, Władysław Rojek
 • Chorągwie:
  - M. B. Wniebowziętej: Sławomir Sysio, Zbigniew Pipak
  - Świętej Rodziny: Sałagacki, Sałagacki
  - Najświętszego Serca Jezusowego: Domański, Andrzej Ślusarski
  - Ducha Świętego: Jasiński, Józef Janeczek
 • Sztandary:
  - Katolickie Stowarzyszenie Kobiet: Stella Śmiałek, Anna Kobza, Katarzyna Grzelik
  - M. Różańcowej: Barbara Minias, Rozalia Mudzo, Marianna Strzelec
  - Św. Stanisław Kostki: Tomasz Sujecki, Marcin Sysio, Paweł Kania
 • Foretrony:
  - Przyjęcie Komunii Św.: Katarzyna Witczak, Renata Janeczek, Agnieszka Janeczek, Aleksandra Janeczek-Boik
  - Jezus w cierniowej koronie: Kamila Wójt, Renata Wójt, Wioletta Jurek, Aleksandra Jurek
  - Ecco Homo: Koło Gospodyń Wiejskich
 • Świece: Maria Bończewska, Zofia Madej, Lucyna Krasińska, Janina Antoniak, Leokadia Danka, Teresa Madej