banerj3b

 PICT0001 Dzień Papieski-1

niedziela, 12 października

W niedzielę, 12 października przeżywamy XIV Dzień Papieski pod hasłem „Świętymi bądźcie”. Ten dzień to dobra okazja, by przywołać na pamięć postać św. Jana Pawła II, który promieniował świętością i zachęcał do świętości. W Starym Sączu, 16 czerwca 1999r. homilii mszy św. kanonizacyjnej bł. Kingi mówił: „Bracia i siostry, nie lękajcie się chcieć świętości! Nie lękajcie się być świętymi! Uczyńcie kończący się wiek i nowe tysiąclecie erą ludzi świętych!” Młodzież naszej Parafii przygotowała wspomnienia o świętym, którymi dzieliła się podczas mszy św., rozprowadzała kremówki, zbierała fundusze na Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Wieczorem odbył się Rodzinny Bieg Papieski zakończony PICT0005 Dzień Papieski-1litanią do Świętego i Apelem Jasnogórskim.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Wieczór z bł.Karolinączwartek, 9 października

W bieżącym roku przypada 100 – na rocznica męczeńskiej śmierci Karoliny Kózka, młodej dziewczyny z Wał-Rudy k.Tarnowa. Zwykłe życie niezwykłej dziewczyny stało się dla młodych przykładem umiłowania Boga i człowieka, życia wartościami ewangelicznymi. Wreszcie życia w czystości, której do końca swych dni ofiarnie broniła opierając się żołnierzowi rosyjskiemu. Dziś przy relikwiach bł. Karoliny zgromadziła się młodzież (nie tylko), by rozważyć temat świętości życia. Spotkanie poprowadził archidiecezjalny duszpasterz młodzieży ks. dr Przemysław Góra wraz młodzieżą. Modlitwa, śpiew, refleksja, adoracja Najświętszego Sakramentu i ucałowanie relikwii błogosławionej wypełniły czas spotkania.

 


 

PICT0019 pozegnanie lataniedziela ,21 września

Koronką do Miłosierdzia Bożego rozpoczęło się spotkanie w ogrodach przy plebanii. Dzieci, młodzież, dorośli, parafianie i sympatycy parafii  - każdy znalazł coś dla siebie. Dla najmłodszych była zjeżdżalnia, wata cukrowa. Dla wszystkich kiełbaska, ciasto. Zabawę prowadził DJ a spotkanie uświetniła miejscowa orkiestra.

 

 

 

Żegnaj lato na rok, stoi jesień za mgłą,
czekamy wszyscy tu, pamiętaj, żeby wrócić znów.
Żegnaj, lato na rok, stoi jesień za mgłą,
czekamy wszyscy tu, pamiętaj nas i wracaj znów. 
(Zdzisława Sośnicka)

 


  

 

 

koronka2809Sobota, 20 września

Od siedmiu lat w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćko (spowiednika św. Siostry Faustyny) Zespół Iskry Bożego Miłosierdzia kieruje zaproszenie do wszystkich Czcicieli Bożego Miłosierdzia, aby włączyć się w dzieło apostolatu modlitwy, wychodząc raz w roku na ulice miast z koronką w ręku, prosząc Boga o Miłosierdzie dla nas i świata całego. W tym roku intencją szczególną jest modlitwa za prześladowanych chrześcijan na Bliskim Wschodzie i o pokój na Ukrainie. Patronat honorowy nad tą wspólną modlitwą objął Metropolita Łódzki Arcybiskup Marek Jędraszewski "Co roku przekraczamy barierę lęku, nieśmiałości i wstydu, by odważnie stanąć na ulicy, pośród biegnącego tłumu i oddać nasze miasto w ręce Miłosiernego Pana. Zbieramy się w parach, małych grupkach lub w dużych zgromadzeniach i odmawiamy najprostszą z najpiękniejszych modlitw: Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
Ulice całego świata stoją przed naszymi oczami a my, w ciągu kilku minut, możemy oddać je Panu w godzinie miłosierdzia. Tam gdzie jest chaos przez chwilę panuje porządek, gdzie jest zgiełk, przez chwilę gości cisza, gdzie jest pośpiech, na moment wszystko zwalnia, gdzie dominuje grzech, tam w czasie naszej modlitwy rozlewa się Miłosierdzie Boże.
Zapraszamy także Ciebie i Twoich przyjaciół, byście odważnie wyszli na ulicę i wołali do Boga. Nasza wspólna modlitwa przemieni ludzi na naszej ulicy, w naszym mieście, w naszym kraju. Być może dzięki Twojej modlitwie ktoś na drugim końcu świata otrzyma łaskę nawrócenia…" - pisze w zaproszeniu skierowanym do Czcicieli Bożego Miłosierdzia o. Remigiusz Recław SJ

Zapraszamy na wspólną modlitwę przy skrzyżowaniu Pabianickiej i Sienkiewicza oraz przy szkole w Chechle Drugim.


 

PICT0008poniedziałek, 15 września

Od początku września we wtorki i czwartki podczas mszy św. o godz. 7.00 odmawiana jest jutrznia – modlitwa za kościół. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

 

 

 

 

 

 


 

 

rozaniec-wotasobota, 13 września

Koronką do Miłosierdzia Bożego rozpoczęło się spotkanie popielgrzymkowe uczestników lipcowej rowerowej pielgrzymki na Jasną Górę. Były pełne wzruszenia wspomnienia tamtych dni i dzielenie się wrażeniami. Było ognisko i wspólne śpiewy Padła także propozycja pielgrzymki rowerowej do Wilna pod koniec czerwca 2015r.

 prezentacja (pdf 35MB)

 


 

 piątek,12 września,

W niedzielę 14 września rozpoczynamy Tydzień Wychowania Chrześcijańskiego – czas sposobny po temu, aby modlitwą ogarnąć najmłodszych i prosić dla nich o Boże błogosławieństwo na nowy rok szkolny i katechetyczny. W naszej parafii ten tydzień zaczniemy spotkaniem z ks. Bałwasem z Włocławka, który na każdej mszy św. będzie głosił Słowo Boże a o godz. 15 wygłosi konferencję dla rodziców, nauczycieli, wychowawców: Współczesne duchowe zagrożenia dzieci i młodzieżyzdjęcia w galerii

 


 

Odpust w kaplicy w Kol. Ldzań

poniedziałek,8 września

W Święto Narodzenia NMP – 8 września odprawiona została uroczysta Msza św. odpustowa której przewodniczył ks. Karol. Na mszy byli obecni parafianie ale także wczasowicze, którzy w tych okolicach korzystają z wypoczynku. Zostały poświęcone nasiona i ziarna pod zasiew. Następnego dnia mieszkańcy tej części parafii zorganizowali spotkanie przy ognisku.

 


 

 

ognisko niedziela,31 sierpnia Już wakacje się skończyły i do szkoły wracać czas”. Przy ognisku, biesiadnej muzyce, wspólnym śpiewie żegnaliśmy w ostatnią sierpniową niedzielę tegoroczne wakacje. Modlitwą: Koronką do Miłosierdzia Bożego o godz. 15 dziękowaliśmy Bogu za łaskę dobrego wykorzystania wakacyjnego czasu, za odpoczynek i dobro, które stało się naszym udziałem.

 

 


 

 plony-małeniedziela,31 sierpnia

Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego kościoła”. Podczas mszy o godz. 12 dziękowaliśmy za tegoroczne plony. Starostami dożynek byli państwo Fątner z Koła Markówki a wieńce dożynkowe wykonały Koła Gospodyń Wiejskich z Dobronia, Mogilna oraz Chechła Drugiego. Mszy św. przewodniczył ks. Karol Drąg, który z dniem 30 sierpnia został mianowany przez Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego wikariuszem naszej parafii. Na zakończenie mszy ks. Karol udzielił błogosławieństwa prymicyjnego.

 


 

Prace konserwatorskie przy kościele

PICT0034 1środa,27 sierpnia

Zgodnie z ustaleniami z konserwatorem zabytków od 16 sierpnia podjęte zostały prace mające na celu zabezpieczenie ścian na zewnątrz kościoła. Pierwszym etapem prac było czyszczenie ścian a następnie pokrycie ich wpierw drewnochronem bezbarwnym a następnie w kolorze sosny. Ostatnim etapem prac było uzupełnienie podbitki.

 

 

 

 


 

PICT0031wtorek,26 sierpnia Z różnych stron Polski a także z Ziemi Łaskiej w licznych pielgrzymkach przybyli pątnicy, by świętować Uroczystość NMP Jasnogórskiej. Tradycją jest udział w tej uroczystości pielgrzymów z Dobronia. Ponad sto osób wraz z orkiestrą uczestniczyło w autokarowej pielgrzymce. Pielgrzymi wzięli udział w Uroczystej sumie Odpustowej, drodze krzyżowej na wałach, wspólnie udali się do kościoła św. Barbary i Doliny Miłosierdzia. W trakcie pielgrzymki powierzane były intencje parafii oraz o pokój na świecie.