banerj3b

odpust2015czwartek, 23 kwietnia

Jako młody biskup Pragi, Wojciech doświadczył ogromnych trudności w pasterzowaniu swoją diecezją. Gdy podejmowane przez niego wysiłki okazały się bezskuteczne, wyruszył do Rzymu, gdzie wstąpił do benedyktynów. Odesłany przez papieża, powrócił do Pragi, ale także i tym razem jego misja nie przyniosła efektów. Ponownie więc udał się do Rzymu, gdzie doszła go wieść o wymordowaniu całej jego rodziny. Wówczas z aprobatą cesarza Ottona III, który widział w nim duchowego mistrza i ojca, Wojciech wyruszył na misje do plemion pruskich. Z pomocą Bolesława Chrobrego dotarł do Prus, gdzie 23 kwietnia 997 roku zginął z rąk pogan. Jego śmierć okazała się jednak owocna, kładąc fundament pod rozwój chrześcijaństwa w Polsce. Uroczystej mszy św. odpustowej przewodniczył kanclerz Kurii Metropolitalnej Łódzkiej ks. prałat Zbigniew Tracz polecając Bogu parafian przez wstawiennictwo świętego Wojciecha. prr2015sobota, 18 kwietnia

W poniedziałek 27 kwietnia przypada Rocznica Kanonizacji Jana Pawła II. Z tej racji z naszej Parafii organizowany jest rajd rowerowy do Sanktuarium św. Maksymiliana Kolbe w Pabianicach, gdzie znajduje się pomnik dedykowany Świętemu. Do udziału w rajdzie zapraszamy wszystkich począwszy od najmłodszych, całe rodziny. Trzeba się zapisać (obowiązkowo) w kancelarii parafialnej do piątku włącznie. Obowiązkowe kamizelki odblaskowe. START godz. 15.00 ZAPRASZAJĄ DUSZPASTERZE

 


 

katynczwartek, 9 kwietnia

W piątek przypada 75 rocznica zbrodni katyńskiej i 5 rocznica katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. W obu tych tragicznych wydarzeniach zginęli najwybitniejsi przedstawiciele naszego Narodu. Dziś w przeddzień rocznicy tych wydarzeń została odprawiona msza św., której przewodniczył ks. bp Adam Lepa ogarniając modlitwą tych, którzy zostali pomordowani przez reżim komunistyczny na nieludzkiej ziemi Golgoty Wschodu, ale także i tych, którzy pięć lat temu byli w drodze, z misją pamięci. Zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Po mszy św. wszyscy przeszli pod pomnik katyński, gdzie po poświęceniu tablicy upamiętniającej zbrodnię katyńską przez ks. biskupa zostały złożone kwiaty i znicze.


 

pustygrób2015niedziela, 5 kwietnia

Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał!”

Zmartwychwstanie Chrystusa jest fundamentem wiary Kościoła. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, nasza wiara byłaby daremna, a życie puste.

Bóg nie umarł, Jezus żyje i działa, jest obecny w swoim Kościele, przemawia i naucza, daje nam siebie w sakramentach, buduje królestwo Boże. On nadaje sens naszej codzienności, pozwalając zarazem spojrzeć poza horyzont doczesności i śmierci.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ws201514 kwietnia

Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy,

umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie ws20152grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

 

 

 

 

 

 

 


 

wiekipiątek20153 kwietnia

Oto Drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata,

Pójdźmy z pokłonem

 

 

 

 

 

 


 

wiekiczwartek20152 kwietnia

Wy Mnie nazywacie "Nauczycielem" i "Panem" i dobrze mówicie, bo nim jestem.
Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi.
Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem.

 

 

 

 

 

 

 


 

środa, 31 marca

Wielki Tydzień rozpoczyna się Niedzielą Palmową Męki Pańskiej, rozciąga się na dni od poniedziałku do czwartku i osiąga swój szczyt w celebracjach Świętego Triduum Paschalnego. Natomiast Wigilia Paschalna, Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego i jej Oktawa są apogeum radości człowieka wierzącego, który uroczyście świętuje swoje odkupienie.
W Wielki Czwartek przed południem w Bazylice Archikatedralnej pod przewodnictwem ordynariusza gromadzą się kapłani Łódzkiej Archidiecezji, by uczestniczyć we Mszy Krzyżma Świętego. Zostaną wówczas poświęcone oleje wykorzystywane podczas sprawowania sakramentu chrztu, bierzmowania, kapłaństwa, chorych. Podczas tej mszy kapłani odnawiają przyrzeczenia kapłańskie. Jest to dzień pamiątki ustanowienia sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa.

Wieczorem o godz. 1800 będzie sprawowana msza św. Wieczerzy Pańskiej z obrzędem umycia nóg dwunastu mężczyznom. Po mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji. Czuwanie do godz. 2200.

W Wielki Piątek wspominamy mękę i śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa. Złożył ofiarę krwawą ze swojego życia; tego dnia nie jest sprawowana msza św., w centrum liturgii jest Krzyż – drzewo na którym zawisło Zbawienie świata. (o godz. 1800)

W Wielki Piątek zachowuje się święty post paschalny, tj. powstrzymanie się od pokarmów mięsnych i post ilościowy - jeden posiłek do syta – aby z podniosłym i otwartym sercem przystąpić do radości Niedzieli Zmartwychwstania. Doradza się, aby post był przedłużony także w Wielką Sobotę. Liturgię wielkopiątkową kończy procesja z Najśw. Sakramentem do Bożego Grobu. Adoracja do godz. 2200. O godz. 1430 Droga Krzyżowa i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

W Wielką Sobotę trwamy przy Grobie Pańskim, rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa. Kościół powstrzymuje się od sprawowania mszy świętej. Wieczorna msza św. (o godz. 1800 ) jest mszą Wigilii Paschalnej rozpoczynająca Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Na mszę św. przynosimy świece. Adoracja Pana Jezusa w Grobie od godz. 800 do 2200. Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 1500. Święcenie pokarmów na stół wielkanocny od godz. 900. W kościeleświęcenie będzie od godz. 900 do 1200 i od godz. 1500 do 1530. W terenie od godz. 900 - Zakrzewki, Markówka, Wincentów, Szczerki, Chechło II i kaplica w Chechle. Od godz. 9 kaplica w Kol. Ldzań, Talar, Ldzań, Morgi, Brogi, Zimne Wody, Mogilno Duże, Mogilno Małe, Dobroń Duży, Dobroń Mały, Osiedle przy gminie.

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Rezurekcja o godz. 600. Msze w ciągu dnia o godz. 900, 1030 i 1200. w Kol. Ldzań o 930, w Chechle o 1100.

 


 

np-2015niedziela, 29 marca

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, który jest przeznaczony na wspomnienie Męki Chrystusa, poczynając od Jego mesjańskiego wjazdu do Jerozolimy. Kościół wspomina ten wjazd we wszystkich Mszach św.; przed główną Mszą św. odbywa się procesja lub uroczyste wejście z błogosławieństwem palm.

 

 


 

klerycy-np2015niedziela, 29 marca

W Niedzielę Palmową w naszym parafialnym kościele gościli klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Wykonali Pasję nadając opowiadaniu o Męce Pańskiej szczególnie uroczysty charakter.