banerj3b

11-listopada2017aSobota, 11 listopada 2017r.

Uroczystości 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości rozpoczęły się modlitwą na cmentarzu grzebalnym za poległych w obronie Ojczyzny. Po przemówieniu p. Wójta zostały złożone kwiaty przy grobie żołnierzy i następnie wszyscy zgromadzeni udali się do kościoła, gdzie o godz. 9.15 została odprawiona msza św. w intencji Ojczyzny. W kazaniu ks. proboszcz mówił o wierności i miłości do naszej Matki – Ojczyzny; te zaś zdobywa się trudem. One kosztują. Ostatnim punktem uroczystości był koncert pieśni patriotycznej w wykonaniu orkiestry, chóru i zespołu Wolare.     


rys14 listopada 2017

W dniu dzisiejszym miał miejsce Ingres Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia do Archikatedry Łódzkiej.

Tym samym oficjalnie przejął On obowiązki Pasterza Archidiecezji Łódzkiej.

W wygłoszonej podczas Mszy Św. homilli zwrócił się do wszystkich zgromadzonych słowami:

"Zajmijcie swoje miejsca przy tym stole! Zajmijcie je naprawdę! To znaczy poddając się przynagleniu Ducha Świętego – Jego Mocy i Twórczości! Zajmijcie nie jakiekolwiek miejsca, ale te przyznane każdemu z Was przez Pana!"

W ten sposób zachęca nas wszystkich do jeszcze aktywniejszego włączenia się w życie naszej wspólnoty Kościoła.

Nowemu Arcybiskupowi naszej Archidiecezji życzymy wielu Łask Bożych w sprawowaniu swej posługi.

 


 

objawienia fatimskie konkurs2017Wtorek, 31 października 2017r.

 

Uczniowie szkół podstawowych z Parafii w Teodorach, Łasku – Kolumnie oraz Dobronia wzięli udział w trzecim – ostatnim – dekanalnym etapie Konkursu Wiedzy Religijnej „Wszystko o objawieniach w Fatimie”. Najlepszym okazał się nasz parafianin Jakub Rybak. Gratulacje.

Nad poprawnością odpowiedzi czuwali katecheci na czele z dziekanem – ks. kan. Jarosławem Wojtalem, który podsumowując Konkurs pochwalił uczestników za wysoki poziom wiedzy.     


rozaniec na granicy2017Niedziela, 29 października 2017r.

 

Różaniec na granicy Parafii to inicjatywa duszpasterzy dostrzegających potrzebę modlitwy w intencji Parafii. „W pierwszą sobotę miesiąca opletliśmy naszą ojczyznę różańcem na jej granicy. To była ogromna manifestacja wiary i odpowiedź na wezwanie Matki Bożej, by modlić się na różańcu i czynić pokutę, błagając o pokój w rodzinach i nawrócenie. Trzeba i nam opleść parafię różańcem – powiedział proboszcz. Mamy o co błagać Boga. Zaledwie 20% uczestniczy w niedzielnej mszy św, z tego 33% przystępuje do Komunii Św., nie wszystkie dzieci i młodzież uczestniczą w katechezie, wiele jest rozbitych rodzin, skłóconych małżeństw, ludzi zagniewanych na siebie, o zranionym sercu, które nie potrafi przebaczyć. To wszystko ma wpływ na moralne wybory między dobrem a złem. Ta lista intencji jest znacznie dłuższa. Jest więc o co się modlić. Stąd ten różaniec”.

Choć warunki pogodowe nie sprzyjały, ponad sto osób wzięło udział w tej modlitwie w dziesięciu miejscach granicy. Włączyli się w nią wierni z sąsiednich Parafii wraz ze swymi duszpasterzami.


nagroda rozaniec2017Niedziela, 29 października 2017r.

 

Blisko dwadzieścioro dzieci ze szkół podstawowych naszej Parafii wzięło udział w konkursie „Najpiękniejszy Różaniec”. Dziś rozstrzygnięto konkurs. Według parafian najlepszą okazała się Helena Broda. Gratulacje.

 

 

 


 

korowod sw2017Niedziela, 29 października 2017r.

 

Po raz kolejny w ostatnią niedzielę października zawitał w Parafii korowód Świętych. Wśród nich św. Matka Teresa z Kalkuty, św. Faustyna, św. Agnieszka, św. Kinga, św. Piotr, aniołowie oraz Maryja. Ten korowód to „promocja świętych”, których będziemy już niebawem - 1 listopada wspominać, to stosowna okazja, by zastanowić się nad wezwaniem „świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”. Przecież w świętości nie chodzi o perfekcyjne życie, ale o przyjaźń z Bogiem. 


rys14 listopada 2017

W dniu dzisiejszym miał miejsce Ingres Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia do Archikatedry Łódzkiej.

Tym samym oficjalnie przejął On obowiązki Pasterza Archidiecezji Łódzkiej.

W wygłoszonej podczas Mszy Św. homilli zwrócił się do wszystkich zgromadzonych słowami:

"Zajmijcie swoje miejsca przy tym stole! Zajmijcie je naprawdę! To znaczy poddając się przynagleniu Ducha Świętego – Jego Mocy i Twórczości! Zajmijcie nie jakiekolwiek miejsca, ale te przyznane każdemu z Was przez Pana!"

W ten sposób zachęca nas wszystkich do jeszcze aktywniejszego włączenia się w życie naszej wspólnoty Kościoła.

Nowemu Arcybiskupowi naszej Archidiecezji życzymy wielu Łask Bożych w sprawowaniu swej posługi.

rys3slaw rys2-mar


 

 

Aktualności do strony 103 plakat - rozaniec 1Poniedziałek, 23 października 2017r.

 

 

W najbliższą niedzielę, 29 października o godz. 14 w dziesięciu wyznaczonych na granicy parafii miejscach spotkają się wierni na modlitwie różańcowej, by błagać za rodziny, by były Bogiem silne i o nawrócenie naszych serc. Wszyscy potrzebujemy modlitwy, która przemienia, umacnia, uświęca. Stańmy wszyscy na granicy Parafii z różańcem w ręku.

Zapraszają duszpasterze.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

niepokalanów2017Sobota, 21 października 2017r.

 

Dzieci ze scholi oraz ministranci wraz z rodzicami nawiedzili sanktuarium Matki Bożej w Niepokalanowie. Zwiedzili Bazylikę, muzeum św. Maksymiliana, uczestniczyli we mszy św. Dowiedzieli się o św. Maksymilianie – jego miłości do Niepokalanej a także do bliźniego.

Piosenka w wykonaniu scholi na zakończenie Mszy św.

 


 

schola przyjecie 102017Niedziela, 15 października 2017r.

 

Zosia, Ania i Maja po długim czasie przygotowania zostały włączone do parafialnej scholi. Złożyły przyrzeczenia i otrzymały pelerynki – zewnętrzny znak gotowości od ofiarnej służby Bogu w świętym zgromadzeniu.

Schola dziecięca animuje śpiew podczas coniedzielnej mszy św., rekolekcji, nabożeństw, religijnych programów. Stanowi również Podwórkowe Koło Różańcowe Dzieci. Spędza razem kilka dni podczas wakacji  oraz na wycieczkach.